Sätt ut fällorna för fritflugor på rätt höjd!

Tyvärr har jag då jag rört mig runtomkring i bygderna kunnat konstatera att de gula limfällorna för observation av fritflugor ibland är fel utsatta d.v.s. för högt upp från marken.

Limfällorna bör vridas runt till en cirkel med limmet utåt så att hålraden i vardera ändan sätts på varandra. Träd en styv tråd, en blompinne eller en svetselektrod sicksack igenom hålen och tryck ned den i marken. Justera fällan så att dess nedre del är just ovanför de översta broddspetsarna och flytta uppåt vid behov efterhand när brodden växer till sig så fångar du bäst upp flygande fritflugor och så lite annat diverse som möjligt.

 

Denna sida är uppdaterad den 11.9.2018 av Jan Grönholm, NSL