Se till att du får behålla alla dina stödrättigheter!

Det gick bra att i fjol lämna områden som var tillfälligt odlade på sina skiften men detta går bara att göra ett år! Om man två år i rad lämnar tillfälligt icke odlade områden på sin gård kommer stödrättigheterna att skäras ned i motsvarande mån!

Alltså måste stödrättigheterna på gården användas minst vart annat år, OBSERVERA detta!

Om man tänker lagra t.ex. höbalar längre tid på en åker bör detta göras på öppen, svart mark så att lagringsområdet kan anses utgöras av svartträda.

Denna sida är uppdaterad den 1.4.2016 av Jan Grönholm, NSL