Se till att markkarteringen på din gård fyller kraven! Åkrar som vid nästa vårs stödansökan plötsligt sätts som produktionsvallar s.s. hö, ensilage eller bete, skall vara markkarterade även om man tänker odla dem extensivt utan gödsling!

En rätt vanlig fallgrop vid granskningarna är att man vid vårens stödansökan inte kommit ihåg att vallar som sätts som produktionsvallar skall ha giltig markkartering!

En annan fallgrop uppkommer lätt om man ändrar indelningen av ett större skifte så att den del som man odlar med krav på markkartering plötsligt ökas vid stödansökan varvid antalet tagna prov lätt underskrids.

Fundera ännu igenom om det kanske redan i våras skedde eller om det möjligen i vår kommer att ske förändringar i åkeranvändningsslaget , – borde det tas kompletterande jordprov ännu i höst?

 

Denna sida är uppdaterad den 13.11.2018 av Jan Grönholm, NSL