Se upp med följande om du måste ändra på din odlingsplan:

Sådden av vårspannmål våren 2015 på NSL:s område är nu inne på den fjärde såningsmånaden (mars-juni)! Utdragen sådd med förändringar av den ursprungliga odlingsplanen kryddat med vårens omfattande stödreform gör att du nu måste vara extra uppmärksam ifall du gör ändringsanmälan.

 

ÄNDRINGSANMÄLAN SENAST 15.6

Ändrade såningsarealer skall anmälas senast på måndag den 15.6.

Om EU-stödansökan är gjord till pappers kan ändringen göras endast till pappers på blankett 117. Elektronisk ansökan ändras elektroniskt i VIPU-programmet.

 

ÖVERFÖRING AV STÖDRÄTTIGHETER

Kom ihåg att alla stödrättighetsöverföringar också skall vara inlämnade senast på måndag den 15.6. Överföringar av stödrättigheter anmäls på blankett 103A och 103B samt som bilaga bifogas arrendekontrakt eller köpebrev. Alla överlopps eller outnyttjade stödrättigheter skärs bort och överförs till nationella reserven efter nämnda tidpunkt.

 

LFA-KOMPENSATIONSERSÄTTNING

Observera att i den elektroniska VIPU-rådgivaren finns ingen kontroll över LFA-ersättningen. För att erhålla LFA-ersättningen till fullt kan man i år ha högst 25-% av LFA-arealen med träda (EFA svart-, grön-, stubbträda) och NVÅ, vall. Fr.o.m. i nästa år beräknas också skyddszonsvallen med i 25-% begränsningen. Men eftersom NVÅ är minst 2-årig och skyddszonen till förbindelseperiodens slut betyder det i praktiken att du redan i år skall räkna med nästa års regler.

 

NATURBETE, ÖVRIGA OMRÅDEN ELLER SKOGSMARK

Kontrollera noggrant att basskiftenas markanvändningsslag är rätt ifall du har basskiften som är av markanvändningsslag naturbete, övrigt område eller skogsmark.

 

Det har visat sig att det finns avvikelser jämfört med fjolårets uppgifter för basskiftena på den förhandsifyllda sammanställningen som skickades hem i våras samt i uppgifterna som finns i VIPU-programmet. Detta kan korrigeras t.o.m. den 15.6.

De förhandsifyllda uppgifterna för basskiftena i år baserar sig antagligen på den siffra för markanvändningsslag som fanns exempelvis i fjolårets registreringsanmälan. Dvs. uppgifterna verkar inte vara förhandsifyllda enligt fjolårets gårdsstödsegenskap.

Bäst är att kolla fjolårets registreringsanmälan och jämföra årets förhandsifyllda uppgifter. I årets uppgifter finns inte mera gårdsstödsegenskaperna förhandsifyllt.

 

Problem uppstår då skiftet ifjol haft nummer 2 och bokstav D eller E. Då står det säkert i år att skiftet är NATURBETE. Vilket det säkert i praktiken inte uppfyller definition naturbete (gamla bokstaven B).

Om området har haft nr 5 och Bokstav D eller nr 3 och E. Borde uppgifterna i årets papper vara rätt förhandsifyllt.

Ifall basskiftet ifjol hade nr.2 (naturbete) som markanvändningsslag men var märkt som D (annan användning) som gårdsstödsegenskap är basskiftet i år märkt som naturbete o äng eftersom programmet plockar uppgifterna från fjolårets markanvändningsslag och inte från gårdsstödsegenskapen. Ifall på området finns över 50 träd/ha eller mycket vassa bör man ändra basskiftet till övrig användning eller skogsmark. Annars betalar programmet bla. grundstöd o förgröningsstöd åt basskiftet om man har överlopps stödrättigheter på gården. Programmet kan också visa att man har för lite stödrättigheter eftersom programmet räknar stödrättigheter för området även om området inte är berättigat.

Om basskiftet är märkt som åker eller naturbete erhåller basskiftet grundstöd och förgröningsstöd enligt mängden fastställda stödrättigheter. Nytt för i år är att basskiftet som är naturbete o äng kan erhålla kompensationsersättning d.v.s. LFA-ersättning.

 

Ett basskifte med färre än 50 träd per ha uppfyller definitionen naturbete o äng. Om det på basskiftet finns mera än 50 träd/ha eller mycket vassa definieras skiftet som övrig användning eller skogsmark.

 

Denna sida är uppdaterad den 10.6.2015 av Jan Grönholm, NSL.