Se upp med långvariga vallars risk för att bli överförda till permanent vall!

EU-domstolen har intagit en strikt linje mot vallar som utan avbrott varit produktionsvallar i minst fem år inklusive år 2014!

Observera att om man under något av detidigarefem åren anmält en sådan åker som miljöstödd Naturvårdsåker eller Skyddszon så avbryts femårsgranskningen i och med det! Avbrott anses sålunda också uppstå om man anmält åkern som vilt, landskaps-, ängsåker eller 20-årigt specialstödsavtal.

Notera alltså att i nästa år ger INTE de ovannämnda vallar mera möjlighet till avbrott utan det enda vallalternativet som avbryter processen mot permanent vall är att anmäla åkern som en träda som ingår i den ekologiska fokusarealen!! Dylik areal kan man anmäla på NSL:s område.

En annan möjlighet att avbryta processen är att bryta en dylik mångårig vall våren 2015 och så den med t.ex. spannmål. FÖLJ MED hur de slutliga reglerna utformas!

Riskerna för begränsningar i användningen av en åker som blir ansedd som permanent vall kan aktualiseras om mängden permanent vall minskar för mycket i hela Finland.

Denna sida är uppdaterad den 16.12.2014 av Jan Grönholm, NSL