Se upp med skiften som under åren 2012-2013 varit anmälda som gröngödslingsvallar!

Kom ihåg att hela den areal som på ett skifte under år 2012 + 2013 anmälts som Gröngödslingsvall måste vara i odling och skörd måste tas under år 2014!! OBS! Ingen form av Naturvårdsåker eller tillfälligt icke odlat duger år 2014 i ovannämnda fall!

Denna sida är uppdaterad den 14.4.2014 av Jan Grönholm, NSL