Sista falltalen från östra Nyland

Falltalsprovtagningen avslutad i östra Nyland

Följande resultat erhölls vid falltalsprovtagningen i östra Nyland erhölls den 15.9. Eftersom sgs. allt vete nu tröskats också i östra Nyland avslutas falltalsprovtagningen.

Sorten Jaarli, sådd den 14.5., hade följande värden:

Datum för provtagning                                           Fukthalt                           Falltal

14.9.                                                          ca 20%                               253

7.9.                                                           ca 16%                                270

3.9.                                                           ca 15%                                283

30.8.                                                         < 20%                                 260

För sorten Sibelius, sådd den 4.6., hade följande värden:

Datum för provtagning                                           Fukthalt                           Falltal

14.9.                                                          ca 24%                               221

7.9.                                                           ca 18%                                235

3.9.                                                           ca 15%                                241

30.8.                                                         < 20%                                 238

Falltalen hade ännu hållits förvånansvärt oförändrade sedan den senaste provtagningen.

Analyserna av proven har gjorts vid NSL:s spannmålslaboratorium i Västankvarn av Lantbrukssällskapets personal som där också betjänar allmänheten med analyser, – snabbt och till konkurrenskraftiga priser!

Denna sida är uppdaterad den 21.9. 2021 av Jan Grönholm, NSL