Situationen i många oljeväxtfält är i nuläget tyvärr inte bra i år. Loppor, rapsbaggar, kålmalslarver och torkan har i år tärt på bestånden. Lokalt har också den nygammal, hotande skadegöraren Gammaflyet påträffats.

I fjol drabbades man av t.o.m. stora skador av gammaflyets larv, på Sällskapets område främst i östra Nyland där den på vissa platser gjorde stor skada i oljeväxter och bondbönor. Man påträffade larven också i västra Nyland men skadorna där blev i allmänhet begränsade.

 

Det vuxna gammaflyet är en rätt stor, t.om. 3-4 cm bred, brunspräcklig fjäril med små y-teckningar på vardera vingen, – därifrån kommer namnet ”gamma” eftersom y är gamma på grekiska. Den kan inte övervintra i Finland men förs hit av sydliga vindar.

 

Före fjolåret har svårare skador av gammaflyets larv varit sällsynta i Finland men eftersom det är fråga om en rätt stor larv (grönfärgad med ljusare längsgående ränder), t.om. 4-5 cm lång, äter den mycket och kan vid massförekomst förorsaka stor skada på kort tid!

 

Den äter främst bondböna, ärter, oljeväxter, kummin, sockerbetor och potatis.

 

Larven kan bekämpas med pyretroider men, OBS! det kräver undantagslov!

 

Granska nu fält med ovan nämnda grödor regelbundet så att svårare skador inte hinner ske. Förekomst bör anmälas till myndigheterna så att undantagslov kan fås vid behov. OBS!! Kom också ihåg att kemisk bekämpning INTE är tillåten i EFA-fält trots ett eventuellt beviljat undantagslov!

 

I oljeväxtfält kan ätskador uppstå också av kålmalens larv, – titta under bladen för dessa larver är klart mindre och de kan också hittas hängande i sin spunna tråd eller förpuppade. Risken finns att vi i år ännu råkar ut för ett angrepp av den andra generationens kålmalslarver! Följ med läget!

 

En del oljeväxtfält är dock i år i så dåligt skick att det kan vara ifrågasatt hur mycket tilläggsbehandlingar det ännu lönar sig att göra. Lopporna, rapsbaggarna och lokalt också kålmalarna har redan härjat svårt samtidigt som den ihållande torkan förkortar blomningen oroväckande.

 

 

Denna sida är uppdaterad den 3.7. 2019 av Jan Grönholm, NSL.