Skadedjurens antal ökar i värmen!

Under de senaste dagarna har förekomsten av både häggbladlus, kålmal och jordloppor ökat.

 

Antalet häggbladlöss har i allmänhet inte ännu nått bekämpningströskeln på ett löss på var femte planta men de har ökat i antal!

 

Förekomsten av levande, övervintrande, ägg på häggknopparna översteg klart gränsen för risk för angrepp av inhemska löss i de mera västra delarna av Nyland! Det lönar sig att granska undersidan av häggkvistar och -blad där och man kan ofta hitta rikliga massförekomster men bara en del av dem hör ännu till generationen med vingar vilka sedan kan flyga ut i fälten.

 

Om antalet löss i fälten ännu understiger bekämpningströskeln kan man försöka vänta tills de lokala lössen bildat en generation med vingar och flugit in till åkrarna så att man får flertalet löss bekämpade på en gång. V.g. se inslaget om lössen från den 18.5. 2016!!

 

Lokalt kan man hitta rätt så stora mängder kålmalar också i spannmålsfält vilket visar att trycket verkar vara stort! Det kom in en hel del kålmalar med de sydostliga vindarna under senaste regnveckoslut! Följ med läget i oljeväxtfälten och bekämpa om antalet omkringflygande, äggläggande honor verkar hotande stort! Det är ofta betydligt svårare att senare bekämpa larverna som kläcks med varierande intervall efterhand, – det kan dock krävas bekämpning av också dessa senare!

 

Antalet jordloppor har också ökat lokalt men egentligt bekämpningsbehov har hittills främst uppstått i tidigt sådda oljeväxtfält och fält med skorpproblem! V.g. se inslaget om lopporna från den 18.5. 2016!!

 

Denna sida är uppdaterad den 25.5.2016 av Jan Grönholm, NSL