Skadegörare i vårsäd

Angrepp av svampsjukdomar i vårsäden ökar nu medan läget på skadedjurssidan hittills varit rätt lugnt

Hittills i år har angrepp av svampsjukdomar i vårsäd främst bestått av förekomst av vetets bladfläcksjuka, DTR, i veten som direktsåtts eller som såtts i lättarbetat där förfrukten varit vete. I kornfält har angrepp av kornets bladfläcksjuka främst förekommit där utsädet varit dåligt betat eller helt obetat så att angreppen spritts från utsädesburen smitta.

På kornsidan har det dock nu börjat röra på sig i o m.  att de tidigare sådda kornfälten nu börjar nå en frodighet där bestånden sluts så att fukten kvarhålls längre.

I en del frodigare kornbestånd kan man nu lätt hitta angreppsfläckar dels som små mörka plustecken men tyvärr också som rejält utbredda, hotande, angrepp av kornets bladfläcksjuka av nättyp som efterhand förstör bladen.

Gå snarast ut i dina tidigare sådda kornfält för att kolla in angreppsläget. Om svampbekämpning fordras kan den lämpligen kombineras med ogräsbekämpningen om denna inte ännu är gjord.

Bekämpningströskeln för kornets bladfläcksjuka går vid stråskjutningsstadiet vid angrepp på minst 5 % av bladytan på det tredje bladet uppifrån.

Använd ett mot kornets bladfläcksjuka effektivt medel, – kolla effekten från en effekttabell eller fråga din rådgivare om du är osäker.

Om man kan skjuta på svampbekämpningen närmare kornets axgång brukar man ofta klara sig med bara en svampbekämpning under växtsäsongen.

Tänk på att vi i år har en specialsituation pga. en viss ”specialoperation” där vi odlar produkter med hjälp av dyra produktionsinsatser men att också produkternas pris nu är ovanligt högt. OBS! Odlingen får inte misslyckas pga. av oss påverkbara faktorer.

Det här gör att tröskeln för att utföra svampbekämpning i, åtminstone hyffsade, bestånd bör vara låg!

Skadedjurens härjningar har hittills främst omfattat gnag av jordloppor både i spannmål och oljeväxter.

Om vädret faktiskt blir så varmt som det utlovats finns det dock stor risk för att rapsbaggarna kan öka snabbt i oljeväxtfälten. Bekämpningströskeln i tidigt knoppstadium är 0,5 – 1 bagge per planta. Fält i känsligt stadium bör övervakas ofta i hett väder!

Denna sida är uppdaterad den 20.6.2022 av Jan Grönholm, NSL