Skorpbrytning

Vårbrukets framskridande varierar, det mesta börjar vara sått i västra medan ca hälften är sått i östra Nyland. Lokala regn har lokalt gett skorpproblem i västra Nyland.

Lokalt förekom det i vissa delar av västra Nyland åskregn under förra veckans fredag följt av 5 – 20 mm:s skurar på lördagen. Det här har lett till skorpbildning på de områden där de rikligaste regnen föll.

Det gäller på dessa områden att gå ut i fälten beväpnad med ett lämpligt verktyg för att bryta upp och kolla in hur hård och tjock skorpa just dina fält drabbats av. På mullrikare marker torde grödorna klara sig men på bara mullhaltiga leror har de rikliga regnen slammat till ytan. Skorprisken är störst på fält som man, kanske med milt våld, sått just före regnet eftersom markytan då inte alls hunnit torka upp och stabilisera sig före regnet.

Spannmål tål i allmänhet en skorpbrytande harvning bra även om en del uppkomna blad slits av. Om spannmålsgroddarna som är under jorden börjar färgas gula och får ett vridet växtsätt är det bråttom med skorpbrytningen eftersom plantorna då mycket snart tappar de sista krafterna!

Grödor s.s. oljeväxter, bönor och ärt tål däremot inte avslitandet av plantor varför en eventuell skorpbrytning på dylika fält bör utföras i fält som inte ännu kommit upp och göras med mildare verktyg s.s. vält.

TVEKA INTE med att bryta en uppkomsthindrande skorpa i grödor som tål det!

Denna sida är uppdaterad den 20.5. 2022 av Jan Grönholm, NSL