Skörda gröna arealer

Som vi alla vet, det är torrt och allt växer långsamt. Djurbönderna söker med ljus och lykta efter foder att skörda till sina djur då första skörden av gräs är låg och värmen och torkan bara fortsätter. Vi har fått en del frågor om vallar, och om möjligheten att skörda dessa. Alla vallar, oberoende av om de anmälts som fodervall, gröngödslingsvall, NVV(naturvårdsvall), grönträda, markförbättrande/saneringsgröda eller skyddszon, FÅR skördas! I år även arealer som anmälts till IPA-träda (4% tvångsträda)! Se dock upp med arealer som anmälts som mångfaldsväxter (viltåkrar, åkrar för pollinatörer, ängsväxter etc), dessa får inte skördas.

Så kolla gärna med traktens djurproducenter innan ni slår ner era gröna arealer ifall behov finns!🐄🐑🐎

Med förhoppning om regn, önskar vi er alla en skön midsommar! ☀️🌦🌧