Skördetidsprognoser på vall fortsätter i samarbete mellan Arla och NSL.

NSL fortsätter skördetidsprognoserna på vall i samarbete med Arla. Vi följer två vallskiften, – ett i västra och ett i östra Nyland och prover analyseras två gånger per vecka.

 

D-värdet uppgick den 1.6. i Ingå till 732 och i Lovisa till 751.

I detta skede visar provtagningarna på torrsubstanskördar på över 5 000 kg både i västra och östra Nyland.

 

Fiber NDF uppgick till 511 g/kg/ts i Ingå och till 439 i Lovisa.

 

På basen av analysresultaten verkar denna vecka, vecka 24, vara lämplig för inledandet av vallskörd bara vädret tillåter.

Nya prover tas denna vecka.

 

Denna sida är uppdaterad den 8.6.2020 av Jan Grönholm, NSL