Skördetidsprognoser på vall görs också detta år i samarbete mellan Arla och NSL.

NSL gör igen skördetidsprognoser på vall i samarbete med Arla. Vi följer två vallskiften, – ett i västra och ett i östra Nyland och prover analyseras två gånger per vecka.

D-värdet närmade sig i prov tagna den sista maj 710. I detta skede visar provtagningarna på färskskördar på klart över 25 ton i både väst och öst. Fiber uppgick till över 500 g/kg/ts i proven från både Ingå och Lovisa.

Råproteinet uppgick till > 180 på båda platserna.

Nya prover tas denna veckas torsdag och svaret väntas i nästa veckas början.

 

Denna sida är uppdaterad den 2.6.2021 av Jan Grönholm, NSL