Skördetidsprognoser på vall görs också detta år i samarbete mellan Arla och NSL.

NSL gör igen skördetidsprognoser på vall i samarbete med Arla. Vi följer två vallskiften, – ett i västra och ett i östra Nyland och prover analyseras två gånger per vecka.

 

D-värdet var i slutet av maj ännu över 750 men det är stora skillnader i växtmassa mellan de båda platserna. I detta skede visar provtagningarna på färskskördar på över 20 ton i väst mot dryga 10 ton öst. Kanske är det regnmängden som påverkar, i Ingå regnade det i maj 70 mm och i Lovisa endast 30 mm. Fiber uppgick till en god bit över 400 g/kg/ts i Ingå men ännu under 400 i Lovisa.

Nya prover tas denna vecka.

Denna sida är uppdaterad den 2.6.2020 av Jan Grönholm, NSL