Skördetidsprognoser, vall 2024

Vi följer som vanligt utvecklingen av vall inför skördesäsongen under försommaren med vallprover som tas både från östra och västra Nyland två ggr per vecka.

29.5.2024 Skördetidsprognosen för vall inledd i Ingå och Lovisa
– Proverna är tagna från de torkstressade vallarna måndag 27.5.
– D värdet över drygt 710 och ts-skörd ca 3000 kg/ha
– Fiber (NDF) c 500 och ME 11,5
Resultat från följande prover kommer nästa vecka!

3.6.2024 Skördetidsprognosen från Ingå och Lovisa
– Torsdagens (30.5) proverna visar inte stora förändringar i värden
– D värdet över kring 710 och ts-skörd ännu c 3000 kg/ha
– Fiber (NDF) c 500 och ME fortfarande 11,5

11.6.2024 Skördetidsprognosen från Ingå och Lovisa
Vallresultat vecka 23
– D värdet över 690 i Lovisa och under 670 i Ingå och ts-skörd över 4000 kg/ha på båda platserna
– Fiber (NDF) kring 550 och ME fortfarande 11,1 i öst men under 11 i väst.
– Råprotein under 140 och AAT kring 85 i båda analyserna

13.6.2024 Vall resultat måndag 10.6
– Vallarna ser ut att ha ”piggnat till” av nederbörden
– D värdet över 702 i Lovisa och under 675 i Ingå och ts-skörd nu över 5000 kg/ha på båda platserna
– Fiber (NDF) under 550 och ME fortfarande 11,2 i öst och 10,8 i väst.
– Råprotein under 122 i Lovisa och 137 i Ingå
– AAT ännu kring 85 i båda analyserna

18.6.2024 Vall resultat 13.6
– D värdet över 695 i Lovisa och under 673 i Ingå och ts-skörd nu över 6000 kg/ha
– Fiber (NDF) kring 550 och ME fortfarande 11,1 i öst och 10,8 i väst.
– Råprotein under 112 i Lovisa och 135 i Ingå
– I båda analyserna AAT ännu kring 85

20.6.2024 Vall resultat måndag 17.6
– D värdet ännu 684 i Lovisa och 642 i Ingå och ts-skörd över 6000 kg/ha.
– Fiber (NDF) 521 (Lovisa) och 584 (Ingå) och ME fortfarande 10,9 i öst och 10,3 i väst.
– Råprotein 104 i Lovisa och 116 i Ingå.
– I båda analyserna AAT ännu kring 80.