Skorpbrytningarna har i allmänhet lyckats bra bara man vågat gå ned tillräckligt djupt nära sådjupet.

Pga. de rikliga regnen som veckan efter Morsdag i västra Nyland på många håll överskred 50 mm har många före det sådda fält skorpbrutits med harvning. Effekten i allmänhet varit bra bara man vågat gå ned på tillräckligt djup, nära sådjupet.

Det är alltid bra att lämna små ”försöksrutor”, t.ex. kilar på vändtegar, där man inte harvar för att efteråt kunna konstatera effekten.

I de flesta fall kan planttätheten på de harvade områdena lätt uppgå till dubbel täthet jämfört med oharvade ytor, – det lönade sig klart att bryta skorpan! Som tilläggsbonus får man ett skikt med lös jord som täpper till uppstående sprickor om det inte regnar för mycket och hårt efter skorpbrytningen.

 

Denna sida är uppdaterad den 8.6.2020 av Jan Grönholm, NSL