Slutlig odlingsplanering inför år 2015

Med det gångna årets nedåtgående trend i prisutvecklingen på spannmålsmarknaden i färskt minne är det skäl att inte ytterligare öka på lagren av spannmål genom att envist hålla fast vid spannmålsodling! Så som i tidigare inlägg här informerats så får vi i Finland i år ett undantag från Neonikotinoid-förbudet och detta bör vi utnyttja, – odla oljeväxter där växtföljden tillåter!

 Marknaden är nyckfull och kasten i prissättningen kan vara tvära! Följ noga med buden från uppköparna på inkommande års skörd, var på din vakt och slå fast priserna på t.ex halva skörden när de nått en för dig godtagbar, hyfsad nivå och gräv inte ned dig fastän priserna ännu skulle stiga efter det!!De skulle ju också ha kunnat sjunka!!

Här gäller det att tänka på ett nytt sätt om man inte vill förlora nattsömnen!  

Viktigt är att också komma ihåg de olika alternativen till spannmålsodling då du gör upp din slutliga odlingsplan för år 2015!! T.ex olika former av vallar, skyddszoner, mångfaldsåkrar och proteingrödor är utmärkta alternativ till odling av spannmål!

 

Denna sida är uppdaterad den 4.3.2015 av Jan Grönholm, NSL