Snabb uppförökning av DTR och Septoria i frodiga höstveten under den senaste tiden!

Under den senaste veckan har det skett en klar uppförökning av angrepp av vetets bladfläcksjuka = DTR och även Septoria i höstevetebestånden. I många frodiga höstvetesfält, som inte lidit av väta, har angreppen redan börjat nå det andra bladet uppifrån och om det bladets spets nu når högst ger hela fältet ett brungult intryck som om man skulle ha bränt grödan vid en besprutning! Notera att angreppen ökat också i redan, för några dagar sedan, bekämpade fält vilket tyder på ett hårt sjukdomstryck där angreppet sprider sig ännu efter bekämpning!

 

Om bekämpning ännu inte gjorts brådskar denna och doseringen bör vara tillräcklig om angreppen hotar de tre översta bladen! Var noggrann med att det preparat som du väljer också har god effekt mot rost eftersom gulrost härjar i Sverige!  Gulrost är en mycket aggressiv svamp som sprids med vinden och som därför angriper hela plantan direkt. En för gulrostkänslig höstvetesorts blad kan förstöras på en vecka vid svårare angrepp i lämpligt = blåsigt väder! Oftast landar gulrosten först i Åboland för att därefter snabbt sprida sig till västra Nyland!

 

Innan man gör en svampbekämpning är det skäl att först kolla att det inte finns vetemyggor eftersom åtminstone tidigare höstvetesorter nu går i ax! Kravet på tillräcklig regnmängd i maj har synnerligen väl uppfyllts i år för att myggorna skall kläckas men temperaturen har hittills varit för låg och blåsten för hård kvällstid för att myggorna skall lyckas lägga ägg! Följ med läget och bekämpa med Pyretroid om ett flertal myggor, antingen gula eller röda, flyger upp vid nedböjning av beståndet under lugna, varma kvällar! (När de nu kommer???)

 

Denna sida är uppdaterad den 16.6.2015 av Jan Grönholm, NSL