Snömögelbekämpningen i höstsäden är nu efterhand aktuell

Speciellt på lättare jordar som såtts tidigare ser många, både råg- och höstvetesfält, nu bra ut. Speciellt lyckade, genast grodda, rågbroddar är nu frodiga och i dessa kan det nu efterhand löna sig att utföra en bekämpning av snömögel vid inväntan av vinter eftersom åkrarna ännu bär bra i år.

Bekämpningen bör göras möjligast sent så att skyddet mot snömögel kvarstår möjligast länge under vintern! Effekten av en för tidigt utförd bekämpning blir svagare dels pga. att höstsäden hinner växa till sig så att ny bladmassa bildas och dels för att effekten av en snömögelbekämpning har en begränsad verkningstid under snötäcket.

Bekämpning är mest nödvändig på:

  • tidigt sådda (och grodda) frodiga rågfält
  • fält där rikliga skörderester finns på markytan
  • på skogsbundna skiften där snön brukar ligga kvar länge
  • fält med rikligare spillsäds- och/eller ogräsinslag
  • notera att det också finns skillnader mellan olika sorter vilket de tidigare tjälfria vintrarna visat!

Det kan löna sig att skydda också frodiga och känsliga höstvetesorter på utsatta platser.

Denna sida är uppdaterad den 26.10.2015 av Jan Grönholm, NSL