Snömögelbekämpningen i höstsäden är nu efterhand aktuell

Speciellt på lättare jordar ser många, både råg- och höstvetesfält, oroväckande bra ut denna höst. Speciellt lyckade, genast grodda, rågbroddar är nu mycket frodiga och i dessa kan det nu efterhand löna sig att utföra en bekämpning av snömögel vid inväntan av vinter så länge åkrarna bär.

Bekämpningen bör göras möjligast sent så att skyddet mot snömögel kvarstår möjligast länge under vintern! En för tidigt utförd bekämpnings effekt blir svagare dels pga. att höstsäden hinner växa till sig så att ny bladmassa bildas och dels för att effekten av en snömögelbekämpning har en begränsad verkningstid under snötäcket.

Bekämpning är mest nödvändig på:

  • tidigt sådda (och grodda) frodiga rågfält
  • fält där rikliga skörderester finns på markytan
  • på skogsbundna skiften där snön brukar ligga kvar länge
  • fält med rikligare spillsäds- och/eller ogräsinslag
  • notera att det också finns skillnader mellan olika sorter vilket de tidigare tjälfria vintrarna visat!

Det kan löna sig att skydda också frodiga och känsliga höstvetesorter på utsatta platser.

Denna sida är uppdaterad den 9.10.2014 av Jan Grönholm, NSL