Snömögelbekämpningen i höstsäden blir så småningom efterhand aktuell

Speciellt på lättare jordar ser många, tidigare sådda både råg- och höstvetesfält, oroväckande bra ut denna höst. Speciellt lyckade, genast grodda, rågbroddar är nu mycket frodiga och i dessa kan det efterhand löna sig att utföra en bekämpning av snömögel vid inväntan av vinter förrän vädret slår om och framkomligheten hotas.

Ett speciellt framträdande problem denna höst är förekomsten av rikligt med spillsäd, oftast korn men också t.ex. bondbönor, vilka tillsammans med höstsädsbrodden ger ett verkligen hotande frodigt bestånd i vilket snömögel senare kan trivas. Till all tur har vi nu haft några ordentliga köldnätter med > 5 grader minus så åtminstone till en del borde spillgrödorna börja vissna ned.

Bekämpningen av snömögel bör dock helst göras möjligast sent så att skyddet mot snömögel kvarstår möjligast länge under vintern! En för tidigt utförd bekämpnings effekt blir svagare dels pga. att höstsäden hinner växa till sig så att ny bladmassa bildas och dels för att effekten av en snömögelbekämpning har en begränsad verkningstid under snötäcket.

Bekämpning är mest nödvändig på:

  • tidigt sådda, och grodda, frodiga rågfält
  • fält där rikliga skörderester finns på markytan
  • på skogsbundna skiften där snön brukar ligga kvar länge
  • fält med rikligare spillsäds- och/eller ogräsinslag
  • notera att det också finns skillnader mellan olika sorters känslighet för snömögel vilket de tidigare tjälfria vintrarna visat!

Det kan löna sig att skydda också frodiga och känsliga höstvetesorter på utsatta platser.

OBS!! Notera att utbudet på godkända preparat för bekämpning av snömögel begränsats, – nuförtiden är bara Amistar, Mirador 250 SC, Basso och Proline 250 EC godkända!

 

Denna sida är uppdaterad den 8.10.2018 av Jan Grönholm, NSL