Snömögelbekämpningen i höstsäden blir så småningom efterhand aktuell

Speciellt på lättare jordar ser många, tidigt sådda både råg- och höstvetesfält, oroväckande bra ut denna höst. Speciellt lyckade, genast grodda, rågbroddar är nu mycket frodiga och i dessa kan det efterhand löna sig att utföra en bekämpning av snömögel vid inväntan av vinter förrän vädret slår om och framkomligheten hotas.

Bekämpningen bör helst göras möjligast sent så att skyddet mot snömögel kvarstår möjligast länge under vintern! En för tidigt utförd bekämpnings effekt blir svagare dels pga. att höstsäden hinner växa till sig så att ny bladmassa bildas och dels för att effekten av en snömögelbekämpning har en begränsad verkningstid under snötäcket.

Bekämpning är mest nödvändig på:

  • tidigt sådda (och grodda, ej av skorpa lidande) frodiga rågfält
  • fält där rikliga skörderester finns på markytan
  • på skogsbundna skiften där snön brukar ligga kvar länge
  • fält med rikligare spillsäds- och/eller ogräsinslag
  • notera att det också finns skillnader mellan olika sorters känslighet för snömögel vilket de tidigare tjälfria vintrarna visat!

Det kan löna sig att skydda också frodiga och känsliga höstvetesorter på utsatta platser.

 

Denna sida är uppdaterad den 10.10.2016 av Jan Grönholm, NSL