Sökes: Lantbruksrådgivare till östra Nyland

Nylands Svenska Lantbrukssällskap r.f är en obunden organisation som arbetar med rådgivning och konsulttjänster till lantbruk och landsbygdsföretag. Dessutom bedriver vi försöksverksamhet inom växtodling och utför spannmålsanalyser. Vårt huvudsakliga verksamhetsområde är Nyland. Vi är 21 anställda och vårt kontor finns i Helsingfors. Vi söker nu:

Lantbruksrådgivare till östra Nyland
Huvudsakliga arbetsuppgifter gäller allehanda växtodlings- och stödfrågor samt därtill anknuten produktionsekonomi. Lantbruksbokföring och -deklarationer kan ingå bland arbetsuppgifterna.
Vi förväntar oss att sökanden har lantbruksutbildning på minst institutnivå, har intresse för växtodling och kan tänka ekonomiskt, arbeta självständigt samt har god social kompetens. Huvudsakliga verksamhetsområdet är östra Nyland. Vi kan erbjuda mångsidiga och intressanta arbetsuppgifter, flexibla arbetstider och en god arbetsgemenskap. Vid behov kan också deltidsanställning övervägas. Ansökan med CV jämte löneanspråk riktas till Nylands Svenska Lantbrukssällskap, Elisabetsgatan 21 B 8, 00170 Helsingfors.

Ansökan bör vara oss tillhanda senast måndagen den 21 februari 2022.
Tilläggsinformation ges av direktör Henrik Lassas tfn 0400-860 633,
e-post henrik.lassas@nsl.fi.