Spillvårsäd har klarat den milda vintern.

För första gången på mannaminne, (åtminstone mitt), har spillsäd från hösten på oplöjt klarat vintern vilket både kan utgöra ett hot men även en möjlighet! Hotet, som det är skäl att ta på allvar, utgörs av den uppenbara risken för blandsäd om grödan eller sorten på fältet byts och om man inte då före sådd dödat dessa plantor med en halv dos Glyfosat + 0,5 l/ha vätmedel!

Möjligheten utgörs av att om det övervintrade beståndet är tillräckligt tätt så kan man lämna det kvar att växa, speciellt en så här besvärlig vår. Plantorna har redan bestockat sig fint och det kan finnas t.o.m. > 5 st. sidoskott per planta. Var dock uppmärksam på att dessa plantor nu i allmänhet är svårt angripna av svampsjukdomar, i vetet främst vetets bladfläcksjuka, DTR, och också vilken smittokälla för svampsjukdomar som dessa plantor utgör om grödan inte byts! En tidig svampbekämpning är av nöden!

Denna sida är uppdaterad den 19.5.2015 av Jan Grönholm, NSL.