Stöden för jordbruk går i år att söka ända fram till den 15.6. men söla inte till de sista dagarna!

Landsbygdsverket har som mål att öppna årets samlade stödansökan i mitten av april och hålla den öppen ända till den 15.6.2016. Detta innebär att sannolikheten för att man kan göra stödansökan klar med en enda gång är stor.

Det lönar sig att meddela landsbygdsmyndigheterna om eventuella skiftesdelningar eller sammanslagningar i god tid så att man har tillgång till de rätta basskiftena i den samlade stödansökan.

En sak som man bör komma ihåg när man gör ansökan elektroniskt via Vipu är att det kan vara bra att kolla att alla regler följs med hjälp av Vipu-rådgivaren innan skiftena slutligen är sådda! Om ansökan görs först efter sådd kan det vara för sent att ändra uppenbara fel!

Redan tidigare anmälda uppgifter i stödansökan kan ändras ända fram t.o.m. den 15.6.!

 

Denna sida är uppdaterad den 1.3.2016 av Jan Grönholm, NSL