Om du i år utnyttjat skördeundantaget för EFA-trädor

Om du i år utnyttjat undantaget och skördat vall eller odlat andra växter på EFA-trädor skall du notera datumet 1.9.2022!

Senast då skall man meddela Landsbygdsnäringsmyndigheten om på vilka skiften, grödor och arealer man utnyttjat undantaget, – om man inte redan gjorde det i tilläggsuppgifterna i vårens ansökan.

Åtminstone skall man nu senast den 1.9. meddela vilka bekämpningsmedel man eventuellt använt på undantagsskiftena.

Anmälan kan lämpligast skickas som e-post till myndigheterna.

Denna sida är uppdaterad den 25.8. 2022 av Jan Grönholm, NSL