Större delen av de hittills analyserade spannmålspartierna verkar ha skonats från svå-rare angrepp av rödmögel

Trots att växtsäsongen var utdragen och regnig verkar det som om de värsta farhågorna beträffande rödmögelangrepp inte besannats. Vädret var ändå inte det mest optimala för rödmögel som skulle ha trivts bättre i varmare väder och lite mindre regn. I somras kunde i stället angrepp av många andra svampsjukdomar konkurrera ut rödmöglet.

I senare, i oktober, tröskade frodiga växtligheter med liggsäd ökar klart riskerna för angrepp! Också i fält där fånggrödan hann växa sig (för) frodig så att huvudgrödan hölls fuktig är risken för angrepp större.

Om man känner på sig att man har ”riskgröda” i lager lönar det sig att i tid undersöka läget och att komma ihåg att en sortering förbättrar kvaliteten, – minskar rödmögelangreppen och höjer grobarheten.

Grobarheterna har i år i vissa fall varit lägre än normalt så det gäller att testa sitt utsäde i tid ifall man måste skaffa nytt. Dessutom var svampsjukdomsangreppen över lag rikliga vilket fordrar en väl utförd betning! Betningen skyddar också en tid mot angrepp från växtrester vilket i år finns på flera fält än vanligt eftersom många eftersträvade maximalt växttäcke!

Denna sida är uppdaterad den 18.11.2015 av Jan Grönholm, NSL