Svampsjukdomarna trivs utmärkt i nu rådande väder med uppiskande storm och regn.

Angreppen av svampsjukdomar i kornfält har brett ut sig mycket hotande speciellt i fält som såtts med obetat utsäde men också i fält med korn som förfrukt speciellt om man lättbearbetat eller sått direkt! Fält som inte lidit av vätan utan ser ut att kunna ge en hyfsad skör bör svampbekämpas brådskande!

Det lönar sig dock inte att utföra bekämpningar i fält som lidit/lider av vätan eller där angreppen av svampsjukdomar redan brett ut sig på alla blad.

 

Angreppen av svampsjukdomar s.s. DTR och Septoria i vårvetena har hittills varit måttliga men i rådande väderlek kommer de säkert att öka. I vetefält med hyfsad skördepotential som inte lidit av vätan torde en svampbekämpning vara behövlig och lönsam! Kom ihåg att kontrollera förekomsten av vetemyggor först!

 

Eftersom vi just inte haft vindar från sydväst har angrepp av gulrost hittills inte påträffats men det gäller att vara observant!

 

Eventuella angrepp av gulrost skall tas på fullt allvar! Eftersom angreppet sprider sig som vindburen smitta så breder angreppen ut sig snabbt och det som är värst, – till hela plantan på en gång! Angreppen av gulrost syns som prydliga rader av gul-orange 1-2 mm stora ”sporhögar” mellan bladnerverna. Säkrast kan man fastställa att det är fråga om rostangrepp genom att studera ”sporhögarna” med förstoringsglas. Då ser man att bladets yttersta, genomskinliga, skikt har spräckts upp av sporhögarna.

 

Det går inte att, som med andra svampsjukdomar, i lugn och ro följa med hur angreppet stiger uppåt i beståndet utan, om angreppet är kraftigt, så angrips först en plantas alla blad och efterhand närliggande plantors alla blad i värsta fall på ca en vecka. Efterhand bildas, av gulrost angripna, härdar vars diameter snabbt växer till > 0,5 m!

Dessutom har angreppet av gulrost i allmänhet redan spritt sig mera i plantan än till de synliga symtomen! Det betyder att angreppet ännu kommer att öka några dagar efter utförd svampbekämpning! I lämpliga förhållanden kan bladen i obekämpade bestånd förstöras på en dryg vecka.

 

OBSERVERA dock att stormen som härjade på fredagen för två veckor sedan på många håll lämnade efter sig brunskande skador i radform längs bladen  som liknar raderna som gulrosten förorsakar. Skadorna uppkom pga. att bladen mekaniskt kraftigt gneds mot varandra i stormen varvid vävnaden skadades med brunfärgade, strimformade skador som följd. Den stora skillnaden är att de ovannämnda sporhögarna saknas!

 

 

Denna sida är uppdaterad den 13.7.2017 av Jan Grönholm, NSL