Svartsotiga ax i vetefälten

Man har nu den senaste tiden rätt allmänt börjat hitta för tidigt mognade och tvinväxta veteax som färgats svartsotiga främst i vårvete.

Ofta uppträder de svartfärgade axen områdesvis främst där grödan lidit svårast av torkan så att plantorna är försvagade. Plantorna är tvinväxta och ofta kortare med dåligt/omatade ax som dött för tidigt och som nu svartfärgats av sotdagg. Eventuella kärnorna i dessa ax är i allmänhet små och förkrympta.

Sotdaggssvampen finns överallt och i samband med pollenrapporter under sommaren brukar man också informera om förekomsten av sporer av Alternaria och Cladosporium som just är två svampar som kan förorsaka sotdagg!

Obs! dom angriper växtdelar som dött redan för en tid sedan, – dom lever på död vävnad och förorsakar inte själva skördesänkningar. Angripna bestånd ger ett smutsigt, gråsvart intryck.

Döden skall ju alltid ha en orsak och så också med dessa veteax! Årets rekordtorka och -värme har gjort att vetegrödorna är försvagade och brådmognade och utgör därför lämpliga objekt för angrepp av sotdagg.

Brådmognaden och vitaxigheten kan dock också bero på angrepp av rotdödare. Om man försiktigt drar upp tvinväxta plantor med svartfärgade ax märker man ofta att rotsystemet på dessa är obefintligt och består bara av korta, svarta rötter utan fina hårrötter. Angrepp av rotdödare förekommer främst på mullrikare jordar där växtföljden innehåller mycket vete men förekomsten av kvickrot och väldigt tidig sådd gynnar också angreppen.

De första symtomen uppträder efter axgång då angripna plantor först tvinväxer och efterhand vitfärgas axen. Enda verksamma botemedlet som prövats ute i Europa är betningsmedel men det finns för närvarande inga för ändamålet godkända betningsmedel i Finland.

Sjukdomen rotdödare kallas ”Take All” i England så det säger en hel del om angreppens allvarlighet!

Enda sätten att minska riskerna i nuläget är att hålla en god växtföljd där bl.a. oljeväxter och ärter ingår, bekämpa kvickrot och att inte så överdrivet tidigt om problem förekommit.

För tidigt brådmognade vitax som nu drabbats av sotdagg kan också bero på angrepp av den allmänt förekommande svampen Fusarium, – kontrollera veteplantornas noder = knutar för att se om de ser onaturligt mörkfärgade ut!

Om Fusariumsvampen angriper en nod på strået dör plantan ovanför angreppet eftersom alla vätskeströmmar försvagas-upphör vid den angripna noden.

Denna sida är uppdaterad den 4.8.2023 av Jan Grönholm, NSL