Tack till alla som deltog i fältvandringen!

Vi tackar alla Er som deltog i gårdagens fältvandring för aktivt deltagande och bra diskussioner! 😊🌾☀️

Dryga 100 personer deltog och det är roligt att se att våra försök intresserar så många. Det blev en lång dag med mycket info om höstsäd, baljväxt- och korianderodling, biostimulanter och Itua ja vastetta projektets sjukdomsprognoser i korn.

Försöksresultat presenterar vi under hösten och vintern på olika odlarträffar och så påminner vi om Försöksrapporten som varje år publiceras på vår hemsida: https://www.nsl.fi/forsok/forsoksresultat/

Tack och på återseende!

#nslforsok #nslkoetoiminta #nslfieldtrials #odlarträff #fältvandring #försöksrutor #höstsäd #koriander #baljväxter