Temperaturen har under de två senaste nätterna på Västankvarn Försöksgårds väderstation sjunkit mycket lågt, – till minus 9,1 respektive minus tio grader! Samtidigt har temperaturen i marken fortsatt att sjunka för att i morse nå upp till bara lite drygt tre grader plus! Utvecklingen i naturen står sgs. stilla förutom i sydbranter.

Det är alltid en risktagning att så i mycket kall jord eftersom groningen då tar lång tid. Om det svala vädret dessutom sammanfaller med en regnperiod brukar tyvärr fältgroningsprocenten sjunka klart jämfört med det grobarhetsresultat som man erhållit i inneförhållanden!

Oberoende av hur bra man försökt beta så skyddas inte alla kärnor helt utan oskyddade delar ger en utmärkt chans för t.ex. Fusariumsvampen att angripa fröna varvid groningsprocenten sjunker.

Det har på många håll fallit t.o.m  >5 cm snö under flera dagar och lokalt en del regn men den totala nederbördsmängden har inte varit så värst stor. Därför gäller det att samtidigt hålla vakt på att inte speciellt torra ler- och mjälhaltiga höjder blir för torra! Det är som vanligt en balansgång att vara jordbrukare, – yharvning lönar sig för att förhindra skadlig upptorkning!

Allmänt är läget det att man är längre/långt hunna med vårbruket på Mo-haltiga jordar i väster och öppna slätter t.ex. i Sjundeå medan vårbruksstarten för många dröjer till nästa vecka på planare Moleror och överlag i östra Nyland.

 
Denna sida är uppdaterad den 11.5.2017 av Jan Grönholm, NSL