Testningstillfällena av ogrässprutor på Sällskapets område kör i gång efter hand börjande från den 24.5. i Helsinge, – en lista över testningstillfällena med kontaktpersoner och telefonnummer finns på Sällskapets hemsida.

Växtskyddssprutor i aktivt, yrkesmässigt bruk som testades för fem år sedan, alltså år 2016, skall testas på nytt denna vår före bekämpningsarbetet kör i gång oberoende av om man söker Miljöersättning eller ej!

Testningstillfällets datum är avgörande och OBS! reglerna har skärpts fr.o.m. i år! Sprutor som testas denna vår, år 2021, skall testas på nytt inom TRE år från årets testningstillfälle, – alltså år 2024!

Sprutor testade på 2020 måste testas på nytt inom FEM år från det testningstillfället, alltså år 2025.

Nya, tidigare ej i bruk tagna sprutor, som nu tas i bruk måste testa först efter FEM år.

 

Notera att en spruta som förs till test skall vara hel, ren och påfylld med tillräckligt med rent vatten för testningen. Provkör hemma före testningen och kolla att allt verkar fungera!

 

 Denna sida är uppdaterad den 6.5.2021 av Jan Grönholm, NSL