Tid för dräneringsplanering

Hösten är en bra tid att starta planeringen av dräneringsprojekt. Martin Träskman jobbar på NSL med dräneringsplanering, allt från kartläggning av problemområden till färdig plan. På NSL får man även hjälp med stödansökan. Man kan ansöka om investeringsstöd för dräneringsprojekt men arbetet får inte påbörjas innan stödbeslutet har gjorts. Därför är det bra att kontakta Martin i god tid, hans kontaktuppgifter hittar du här.

Investeringsstöd

Stödet är 35% av de förverkligade kostnaderna och om det är frågan om reglerbar dränering, 40%. Mera info om dränering hittar du här!

Ansökningsperioderna är följande:

  • 16.1 – 15.3
  • 16.3 – 15.8
  • 16.8 – 15.10
  • 16.10 – 15.1