Tiden för sådd av höstsäden börjar efterhand närma sig.

Eftersom höstgrödorna lyckats bäst 2021 finns det igen ett stort intresse att så en hel del av dem trots bakslagen 2022.

Man brukar säga att den ”rätta” tiden för sådd av höstsäd infaller för rågens del den sista veckan i augusti och för höstvetets del den första veckan i september men på senare tider har höstarna i allmänhet hållits rätt varma vilket oftast möjliggör en trygg förskjutning av sådden av dessa med ca en vecka!

Under de senaste årens varma höstar har det rentav lönat sig att inte så rågen för tidigt utan omkring den första veckan i september och höstvetet efter första veckan i september.

Om hybridrågsorter sås tidigare kan man spara en del på minskad utsädesmängd men man måste då komma ihåg riskerna för angrepp av fritflugor!

 Kom ihåg de skador som fritflugorna orsakat under de senaste åren speciellt i tidigt sådda rågfält, sätt ut limfällor och följ med förekomsten av fritflugor, – gränsen är fem stycken flugor per fälla per dygn ända fram tills att brodden har tre blad eller flera. Bekämpning sker med pyretroider med tillräckligt hög dos. Limfällorna placeras ut i höjd med beståndet.

Om sådden däremot blir klart försenad och/eller om sådden sker som direktsådd, eller konventionell sådd, i rikligare växtrester är det skäl att höja utsädesmängderna med minst 10 %!

Denna sida är uppdaterad den 12.8.2022 av Jan Grönholm, NSL