Tiden för slåtter av vallar med slåttertvång är inne.

Den egentliga tidpunkten för slåtter av vallar med slåttertvång infaller inom augusti så att de skall vara slagna senast den 31.8. Vallar med årligt slåttertvång utgörs av bl.a. grönträdor och gröngödslingsvallar. Kom alltså ihåg att slå också EFA-arealens trädor om de inte är skördade. Vallar av typen NVÅ-flerårig vall måste slås åtminstone vart annat år men oftare om ogräs eller sly hotar att ta över! Om de ovannämnda vallarna skördats till foder är slåttertvånget uppfyllt!

Det lönar sig att slå också i år direkt utan skyddssäd anlagda vallar där det finns mera ogräs!

Om särskilda skäl påtvingar kan vallarna ha slagits också tidigare om man antecknat orsaken i odlingsanteckningarna. Dylika orsaker kan vara behov av tidig bekämpning av flyghavre, tistel m.m. Slåttern bör alltid inledas inifrån åkern så att eventuella djur som gömmer sig kan/hinner fly ut från fältet.

Denna sida är uppdaterad den 20.8.2018 av Jan Grönholm, NSL