Tidiga morgonsprutningar är det enda rätta sättet att i nu rådande torra och heta förhållanden sköta ogräsbekämpningarna!

Grödorna är stressade av torka, hetta och lokalt även av frost så det gäller att gå skonsamt fram. Samtidigt har ogräsen gått i försvarsläge mot hettan och torkan med ett tjockt vaxskikt och slutna klyvöppningar som skydd vilket ytterligare krånglar till läget.

 

För att få någorlunda effekt på ogräsen utan allt för svåra skador på odlingsväxten är (mycket) tidiga morgonsprutningar nu att föredra! Det får förekomma dagg, – gränsen går om det är så mycket dagg att allt rinner av bladen när sprutduschen tillkommer. I nu rådande förhållande är risken för det liten.

 

Lergräs är ett ogräs som klarar sig rätt bra i torka och hetta och det är en mästare på att försvara sig med tjockt vaxskikt. Detta syns som stora problem att få död på det bl.a. i en del sockerbetsfält. I sockerbetsfälten finns i år också ett rekordantal ägg av betfluga under bladen. Följ med när dessa kläcks och larverna kryper in i bladen och bekämpa med Dimetoat först när gångar finns på var tredje planta! En massförekomst av betflugans larv dödar plantan i torra förhållanden.

 

På många torra fält är förekomsten av ogräs ännu rätt måttlig men tistlarna har njutit av värmen och växt sig stora. Om det förekommer tistelhärdar på dina fält så passa på tillfället och välj bekämpningsmedel som är effektiva mot tistlar. Effekten blir bäst i varma och fuktiga förhållanden, – tillräcklig dosering krävs i nu rådande förhållanden.

 

 

Denna sida är uppdaterad den 15.6. 2018 av Jan Grönholm, NSL