Tidiga morgonsprutningar!

Tidiga morgonsprutningar är nu den enda rätta tiden för ogräsbekämpningar i rådande torka och hetta!

Grödorna är nu stressade av torka, hetta och lokalt även av frost så det gäller att gå skonsamt fram. Samtidigt går ogräsen i försvarsläge mot hettan och torkan med ett tjockt vaxskikt och slutna klyvöppningar som skydd vilket ytterligare krånglar till läget.

För att få någorlunda effekt på ogräsen utan allt för svåra skador på odlingsväxten är (mycket) tidiga morgonsprutningar nu att föredra! Det får förekomma dagg, – gränsen går om det är så mycket dagg att allt rinner av bladen när sprutduschen tillkommer. I nu rådande förhållande är risken för det liten.

På många torra fält är förekomsten av ogräs ännu rätt måttlig men tistlar och övervintrade baldersbrån har njutit av värmen och växt sig stora. Om det förekommer tistelhärdar på dina fät så passa på tillfället och välj bekämpningsmedel som är effektiva mot tistlar. Effekten blir bäst i varma och fuktiga förhållanden       
– tillräcklig dosering krävs i nu rådande förhållanden.

Denna sida är uppdaterad den 13.6. 2023 av Jan Grönholm, NSL