Tidpunkten för ogräsbekämpning i höstsäden är nu efterhand inne på ännu obekämpade fält.

Efter en tid med nätter med nattfrost så verkar vädret nu bli något varmare även på nätterna men det gäller ännu att vara observant. Det svala vädret har gjort att utvecklingen i höstsädsbestånden varierar mycket i år.

Det finns råg på svalare, frostbenägna, platser som ännu bara utvecklar sina sidoskott och kryper längs marken men det finns också rågbestånd på varmare sydbranter där den första noden bildas och beståndet börjar bli över 20 cm högt! På sådana fält brådskar ogräsbekämpningen om den inte ännu är gjord.

Höstvetena har i allmänhet bestockat sig hyffsat till rätt så bra i det svala vädret och tillväxten har under de senaste dagarnas värme kommit i gång.

De höstgrodda ogräsen s.s. baldersbrå, måra och plister har på många håll redan hunnit växa sig rätt stora. Också en del vårgroende ogräs har trotsat kylan och sakteligen grott och kommit i gång efterhand varför man nu kan slå flera flugor med en smäll vid ogräsbekämpningen.

Kom ihåg att anteckna de huvudsakliga ogräsen som kräver kemisk bekämpning.

Ogräsbekämpningen kan lämpligen kombineras med stråstärkning om inte beståndet lider illa.

Nattfrosterna har bromsat eller t.om. fått tillväxten att sgs. helt stanna av på låglänta mullrikare marker så där kan det vara skäl att ännu låta grödorna repa och utveckla sig före en kemisk bekämpning. Grödorna på dylika marker har denna vår ytterligare varit utsatta för lokalt svår och upprepad uppfrysning vilket ytterligare bromsat eller t.o.m. dödat tillväxten.

 

Denna sida är uppdaterad den 7.5. 2020 av Jan Grönholm, NSL