Tidpunkten för ogräsbekämpning i höstsäden är nu inne på ännu obekämpade fält bara åkrarna bär.

Efter en lång räcka av nätter med också hård nattfrost så har vädret nu blivit något varmare men det gäller ännu att vara observant! Höstvetena har i allmänhet bestockat sig hyffsat-rätt så bra i det svala vädret och rågen, på andra platser än i sydbranter, börjar nu bilda den första noden så tidpunkten för ogräsbekämpning är nu inne. Också en del vårgroende ogräs har trotsat kylan och sakteligen kommit i gång efterhand varför man nu kan slå flera flugor med en smäll vid ogräsbekämpningen. Kom ihåg att anteckna de huvudsakliga ogräsen som kräver kemisk bekämpning.

Nattfrosterna har bromsat eller t.om. fått tillväxten att sgs. helt stanna av på låglänta mullrikare marker så där kan det vara skäl att ännu låta grödorna repa och utveckla sig före en kemisk bekämpning.

v.g. se inlägget från den 6.5.

 

Denna sida är uppdaterad den 13.5. 2019 av Jan Grönholm, NSL