Tidpunkten för sådd av höstsäden är nu inne!

Då vi nu gått in i början av september och det på många håll fallit åtminstone en del regn är det skäl att förverkliga eventuella planer på sådd av höstsäd nu! Enligt rapporter från fältet finns det oftast fukt i marken som borde säkerställa groendet bara man inte går ned för djupt.

På lättare jordar och på lerjordar med måttlig lerhalt har bruket i allmänhet blivit rätt bra men på styvare lerjordar som plöjts med mer eller mindre milt våld har bruket tyvärr blivit grovt med verkligen stora kokor. Dylika leror skulle det löna sig att bara lättbearbeta grunt eller så direkt.

Flera väderleksprognoser utlovar nu regn tills nästa vecka så det kan vara bäst att skynda på och få höstsådden utförd före det! – prognoser brukar ju ofta förändras så det gäller att följa med läget.

Om sådden blir försenad eller om det finns rikligt med växtrester bör utsädesmängden höjas med 10%.

Denna sida är uppdaterad den 5.9.2018 av Jan Grönholm, NSL