Tjälen ligger ännu rätt djupt på många håll på Sällskapets område men våren är på kommande!

Även om solen den senaste tiden lyst och värmt fint på dagarna så har nätterna ännu hållits onormalt kalla. På många håll på Sällskapets område har tjälen på plöjd mark krupit ned till åtminstone knappt 30 cm men tjäldjupet kan variera enligt fallna snömängder.

För lerjordarna var detta välbehövligt eftersom regnmängderna under oktober till december på en del håll överskred 500 mm vilket gjorde att lerjordarna var svårt ihopslammade.

Förutsättningarna för ett vårbruk med bra redande jordar finns alltså i vår.

Tyvärr har inte alla ännu kollat sitt utsädes grobarhet, – om du hör till dem så brådskar det! Problemet är bara att tillgången till certifierat utsäde börjar vara mycket begränsat!

Alla har inte ännu heller utfört sitt kvalitetstest av åkerjord, – se till att det blir utfört före slutet av april!

V.g. Se följande två inlägg!

Denna sida är uppdaterad den 28.3. 2018 av Jan Grönholm, NSL