Tjälmätning 2021/2022

Nu har tjälmätningar startat för vintern 2021/2022. För tillfället mäter vi tjäle och snödjup minst en gång i veckan på två ställen på Västankvarn i Ingå. Den första mätpunkten är på plöjd åker och den andra på en vall. Resultaten publiceras tillsvidare i aktuellt-flödet på hemsidan och på sociala medier, men i framtiden kommer tjälmätningarna att hittas på NSL:s vädersida.

DatumMätplatsTjäle (cm)Snödjup (cm)
29.11.2021Plöjt201
29.11.2021Vall101
Fältmästare Mikael Fröberg kontrollerar tjäldjupet på vallen på Västankvarn 29.11.2021