Tjälmätning 24.1.2022

Temperaturen har fluktuerat och rört sig på båda sidor om nollsträcket den senaste veckan och det har kommit nederbörd av olika slag. På Västankvarn är tjälen oförändrad, men snön har smultit bort på många ställen och såväl åkrar som vägar är isiga. På Stor-Sarvlaks ligger snötäcket kvar, men tjäldjupet har minskat med några centimeter.

Tjälen ligger idag, 24.1.2022 på följande djup:

DatumMätplatsTjäle (cm)Snödjup (cm)
24.1.2022Plöjt, Västankvarn372
24.1.2022Vall, Västankvarn361
24.1.2022Plöjt, Stor-Sarvlaks4520
24.1.2022Vall, Stor-Sarvlaks2317