Tjälmätning 27.12.2021

Tjälen har gått lite djupare under julveckan, förutom på vallen i Stor-Sarvlaks där den är oförändrad. Just på den mätpunkten är det ganska mycket biomassa vilket märks i mätresultaten. Det blev en vit jul och snödjupet är ca 5 cm i Ingå och ca 8 cm i Lovisa.

Försöksstationen i Ingå är stängd fram tills den 3.1.2022

Tjälen ligger idag, 27.12.2021 på följande djup:

DatumMätplatsTjäle (cm)Snödjup (cm)
27.12.2021Plöjt, Västankvarn395
27.12.2021Vall, Västankvarn345
27.12.2021Plöjt, Stor-Sarvlaks408
27.12.2021Vall, Stor-Sarvlaks208