Tjälmätningen 2021/2022 avslutad

Trots låga temperaturer och en långsam vår, har tjälen nu gått ur marken på samtliga av våra mätplatser.

Västankvarn, vall: här gick tjälen först, redan under vecka 14. Mätplatsen är på ganska låglänt mark och då det kom nästan 20 mm regn den veckan så försvann tjälen på en gång.

Stor-Sarvlaks, vall: det här var följande plats att bli tjälfri och detta skedde under vecka 15. Av våra mätpunkter hade den här minst tjäle under vintern och som mest var tjälen här på 28 cm djup.

Västankvarn, bearbetat & Stor-Sarvlaks, bearbetat: I förra veckan gick tjälen ur marken även på den plöjda marken. Här var tjälen som djupast under vintern, i Stor-Sarvlaks så långt ner som till 49 cm djup.

Tack till alla er som följt med tjälmätningen under säsongen 2021/2022! Om det blir tjäle nästa vinter så hittar ni igen mätningarna på vader.nsl.fi