Torkan har i år nog tyvärr tagit hårt på s.g.s. alla vårsådda grödor som växer på ens lite torkkänsligare åkrar.

Det är inte bara oljeväxterna som lidit av torkan i år. Redan för ett par veckor sedan började man se jordartsgränser och var gamla fastsatta diken gått vilket är ett klart tecken på att torkan redan börjat skada grödorna. Överlag har vattennivån i naturen i allmänhet varit lägre än vanligt ända sedan i fjol eftersom höstregnen långt uteblev.

 

Där det efter sådden fallit lämpliga regnskurar har grödorna hankat sig fram med fukten från dem men djupare nedifrån har växterna haft svårt att hitta vatten trots att rötterna i våras borde ha utvecklat sig utmärkt i det kyliga vädret.

 

Då regnmängden i juni blev liten har det lett till att grödorna nu på de flesta platserna lider av akut torka, – tisdagens regn gav lokalt en viss lättnad. Om vi inte snarast får rikligare regn kan man tyvärr förbereda sig på att topparna av axen kan bli ofyllda vilket först syns som tomma, vita ändor i ännu gröna ax. Ofta kan dessa senare vid tröskningen vara besvärliga att få helt urtröskade.

 

Torkskadorna gör att man nu noggrant bör kolla ännu icke svampbekämpade spannmålsfält och kritiskt fundera om en bekämpning kan vara lönsam. Det har funnits angrepp av kornets blad-fläcksjuka i varierande grad i kornen medan vårvetena i år hittills i allmänhet hittills varit rätt så friska.

 

Observera också att karenstiden för de flesta svampbekämpningsmedlen uppgår till 35 dygn och den måste hållas!

 

Också bondbönorna har nu börjat lida ordentligt av torkan vilket först gör att deras annars rätt så goda förmåga att konkurrera med ogräs försvagas. Senare kan vätskebristen göra att bondböneplantorna viker sig på hälften varvid matningen av baljorna ovanför vecket avstannar med klar skördesänkning som följd.

 

 

Denna sida är uppdaterad den 4.7. 2019 av Jan Grönholm, NSL