Torkan tar nu hårt på grödorna!

Torkan och hettan tar nu hårt på grödorna!

vallsidan är foderbristen på många håll nu akut, – se till att bjuda ut lämpliga vallar för skörd åt husdjursgårdarna NU!  Observera att i år får alla typer av gröna vallar skördas utan ändringar av växtkoder eller annat!

Tyvärr började man redan förra veckan se var gamla tegdiken och på vissa håll var täckdikena går och då vet man att grödan redan lider ordentligt av torkan.

Toppskördarna är nog definitivt förlorade även i många väletablerade fält, – på många håll också medelskördarna. Även om grödorna kommit hyffsat igång så lider dessa nu svårt i torkan speciellt på lerjordarna, – i torkan fungerar inte N-upptagningen och grödorna börjar gulna speciellt där gödselbillarna inte gått ned i orörd mark eller om grödan direktsåtts.

Vid direktsådd kommer gödseln dessutom runt fröna och gödseln är hygroskopisk så den drar till sig fukten. I värsta fall kan brännskador uppstå i svårare torka vid höga gödselgivor.

På många håll pressas fysiologiska skador nu fram, missta inte dessa för svampsjukdomar för läget för svampsjukdomar är nu för torrt i de allra flesta fall! Fläckarna kan synas som fräknar och/eller fingeravtrycksliknande brunfärgningar på bladen.

Även om vi snart skulle få ordentliga regn så hjälper det inte fullt ut ens i de bättre spannmålsfälten eftersom axanlagen och bestockningen bestäms i rätt tidigt skede, – i torra förhållanden med näringsbrist blir axanlagen och bestockningen ohjälpligen begränsade. Även om axanlagen är hyfsade behövs det regn för att axen senare skall fyllas och vita toppar på axen inte skall uppstå. Avgörande är hela tiden tillgången till vatten.

Tyvärr har torkan och hettan nu skadat många fält så mycket att ytterliga åtgärder skall övervägas mycket noga. Ogräsbekämpning bör, om det finns en del ogräs, utföras eftersom odlingen annars hotas helt och för att det annars lätt uppstår problem vid en eventuell åkerövervakning.

Eventuell tänkt tilläggsgödsling eller svampbekämpning lönar det sig inte mera att göra i svårare lidande bestånd. Dessutom krävs det nu tiotals millimeter regn för att få en tilläggsgödsling tillgänglig för grödorna.

Oljeväxtfälten har grott och utvecklats väldigt ojämnt på många håll, – på tidigare fuktigare Mo-delar härjar rapsbaggarna och oljeväxterna skulle behöva regn för en bra blomning, – man brukar säga att om de blommar i en vecka kan skörden bli ett ton, om de blommar två veckor så kan skörden nå upp mot två ton och om de blommar tre veckor så kan man vänta en toppskörd, – avgörande är igen tillgången på vatten!

På de senare grodda lerdelarna härjar jordlopporna vars förekomst detta år varit synnerligen riklig! Problem uppstår här på många håll eftersom rapsbaggarna och lopporna skall bekämpas med olika medel, – många gånger kan det vara bäst att dra av fältet enligt jordart och behandla dem skilt.

Trots att inledningen av årets växtsäsong var sval så har eländet Hönshirs kommit bra igång! De längre hunna plantorna börjar redan vara 5-10 cm stora och de kan bekämpas, åtminstone för stunden, med flyghavremedel möjligast sent, – i spannmål dock senast vid tidigt flaggbladsstadium.

Så en mera positiv sak till slut, – gödselmarknaden öppnade igår och priserna har sjunkit rejält, – med ca 300 €/t jämfört med fjolårets öppningspriser och med över hälften jämfört med vinterns toppris. Urvalet av gödselmedel är rätt stort.

Till slut önskar vi på Sällskapet alla våra kunder och samarbetspartners En Trevlig Midsommar (med regn om bönder får välja!)

Denna sida är uppdaterad den 21.6.2023 av Jan Grönholm, NSL

Hönshirsplantor i Bromarv 15.6.2023. Foto Jan Grönholm

Till vänster hönshirsplanta från Västankvarn samma dag, 15.6.23. Här har plantorna ännu inte hunnit bli så stora.
Foto: Jasmin Lehti, NSL Försök