Trädor som på Sällskapets område anmälts som EFA-areal får skördas, betas, bekämpas kemiskt eller användas för andra jordbruksändamål fr.o.m. i dag. Observera dock att kemisk bekämpning INTE ännu får utföras på EFA-areal som såtts med N-fixerande grödor!

Eftersom vi i dag har den 16.8. är det nu tillåtet att på grönträdor som anmälts som EFA-areal skörda, beta, bekämpa växtligheten kemiskt eller använda området för andra jordbruksändamål s.s. bearbetning.

Observera dock att växtligheten på EFA-areal som besåtts med N-fixerande växter s.s. ärter eller bondbönor skall bibehållas orörd ända till augustis slut om den inte skördas före det. Ett undantag är om det på dessa områden sås höstgrödor, – i så fall får de bearbetas redan nu.

Användningen av kemiska bekämpningsmedel är på dessa N-fixerande grödor förbjuden ända fram t.o.m. skörd. Även om de skördas före augustis slut är användningen av kemisk bekämpning tillåten först fr.o.m. den 1.9.

 

Denna sida är uppdaterad den 16.8.2019 av Jan Grönholm, NSL