Trots att färdigställandet av vårsådden på många gårdar tar mer eller mindre all energi så kom ihåg att tiden för inlämnandet av huvudstödansökan tar slut den 15.6.!

På många gårdar har man nu koncentrerat sig på att äntligen få vårsådden färdig. Trots sent vårbruk kvarstår det faktum att gårdens stödansökan skall lämnas in senast den 15.6., – tid att så har vi sedan t.o.m. den 30.6.

Gör därför stödansökan så snart som tillfälle ges, – man kan ju ännu insjukna svårt i Covid19 så att ansökan svårligen fås in före den 15.6.

Denna sida är uppdaterad den 2.6.2021 av Jan Grönholm, NSL